Företrädare

Riksdagsledamot, Gävleborgs län
Riksdagsledamot, Gävleborgs län. Partisekreterare
Bild saknas
Fullmäktigeledamot, Region Gävleborg
Nämndsordförande, Gävle kommun
Nämndsersättare, Gävle kommun
Ledamot i Kultur- och samhällsservicenämnden, Söderhamn
Föreningens kassör

Sidor