Funktionsnedsättning

Alla ska ha möjligheten att delta i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska ges ett utbud av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel som är varierat och anpassat för att möta de individuella behov som personen har. 

Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt ge­nom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. När det gäller dem som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar som ger möjlighet till gemenskap och berikar vardagen.

  • Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
  • Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
Published: måndag, september 15, 2014 - 14:21

Alla politiska områden A-Ö