Nato

Moderaterna är för ett svenskt Natomedlemskap. Ett medlemskap skulle stärka Sveriges säkerhet i en tid när instabiliteten i Sveriges närområde blir allt större. Vi skulle som medlemmar vara en del i Natos kollektiva försvar och vara solidariska med 28 andra Natoländer. Vi vill också att Sverige ska utveckla ett effektivt nordiskt samarbete inom ramen för Nato som gäller i alla lägen, inte bara i fredstid.

Därför vill Moderaterna se en färdplan för svenskt Natomedlemskap. Målet är en svensk ansökan under nästa mandatperiod.

I dagsläget har Sverige redan lämnat alliansfriheten för att skapa säkerhet i samverkan med andra. Genom solidaritetsdeklarationen har vi förbundit oss att vid en eventuell kris att ingripa om ett annat EU-land eller nordiskt land skulle drabbas. Det innebär att Sverige inte kan stå utanför om en större kris eller konflikt skulle uppstå i vårt närområde.

De försvarspolitiska samarbeten Sverige har i dag inom Norden och EU och tillsammans med Nato är positiva, men de räcker inte för att lösa de säkerhetspolitiska utmaningar Sverige står inför. I ljuset av Rysslands militära aggressiva politik och den ökade osäkerheten i vårt närområde är ett Natosamarbete det enda försvarssamarbete som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet.

I dag axlar Sverige ett stort ansvar och har ett fördjupat samarbete med Nato och USA utan att har fördelen av den bindande säkerhetsgaranti som kommer med ett medlemskap. Som medlemmar i Nato skulle Sverige dela säkerhetsgarantier med alla de andra Natoländerna. Vi skulle även få sitta med och påverka när besluten tas i Nato, beslut som påverkar Sverige oavsett om vi är medlemmar eller inte.

I en tid med en ökad oro i vårt närområde värld måste vi också vara beredda samarbeta fullt ut med de som liksom vi vill värna värden som frihet, demokrati och öppenhet. Detta är att ta ansvar i ett bekymrat omvärldsläge.

Ett svenskt Natomedlemskap förutsätter att det finns ett brett folkligt och parlamentariskt stöd. En svensk medlemsansökan bör också ske i nära dialog och helst tillsammans med Finland.

Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:48

Alla politiska områden A-Ö