Krisberedskap

För att kunna möta risker och hot ska Sverige ha en god krisberedskap. Vi ska ha en både bred och uthållig förmåga att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar. Det är viktigt att vi lär oss av tidigare kriser och använder de lärdomarna för att bättre kunna möta nya kriser.

I takt med att klimatet förändras kommer Sveriges krisberedskap ställas på allt högre prov. Företeelser som översvämningar och skogsbränder kommer att bli vanligare. Den stora skogsbranden i Västmanland var en viktig värdemätare på hur vi i Sverige hanterar kriser som påverkar större områden där flera kommuner och län måste samverka. De utvärderingar som gjorts visar på en förbättringspotential på flera områden.

Det gäller till exempel behovet av mer samövning, en bättre nationell ledning och en förstärkt civil-militär samverkan. En bättre civil-militär samverkan är viktig för att kunna samordna de samlade resurserna på ett mer effektivt sätt. Ett sätt att uppnå detta är att ge Försvarsmaktens fyra regionala staber ett utökat mandat och organisera dem så deras struktur matchar länsstyrelsernas.

  • Vi vill att en översyn görs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) förmåga att hantera nationella kriser.
  • Vi vill stärka den civil-militära samverkan genom att omorganisera de regionala militära staberna och ge dem ett utökat mandat.

 

Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:56

Alla politiska områden A-Ö