Fredsfrämjande insatser

Försvaret av Sverige varken börjar eller slutar vid våra gränser. Därför ska försvaret ha förmåga att verka både i och utanför Sverige. Genom fredsfrämjande insatser skapar vi en säkrare omvärld och därmed ett säkrare Europa och Sverige. 

Genom att delta i internationella insatser stärker vi Sveriges säkerhet och försvarsförmåga och vårt säkerhetspolitiska inflytande. Det finns ingen motsättning mellan försvaret av Sverige och fredsfrämjande insatser utomlands.

  • Det är i vårt intresse att solidariskt bidra till internationell fred och säkerhet genom att medverka i fredsfrämjande insatser.
  • Vi vill ytterligare öka samarbetet mellan militära och civila insatser och långsiktiga biståndsinsatser för att skapa så goda förutsättningar för utveckling som möjligt.
  • Vi ser positivt på utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga. Sverige ska även i fortsättningen delta i EU:s snabbinsatsstyrkor med uppgift att med mycket kort varsel stävja uppblossande konflikter. 
Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:52

Alla politiska områden A-Ö