Företrädare

Ledamot Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Tekniska nämnden Ersättare kf
Ledamot Tekniska nämnden
Bild saknas
Ledamot Tekniska nämnden
Ersättare i omsorgsnämnden och i BUN och i kf
Bild saknas
Ersättare i omsorgsnämnden
Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och kf
Ersättare i tekniska nämnden
Ersättare i tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Tanums hamnar
Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
Ledamot i valberedningen

Sidor