Företrädare

Bild saknas
Ledamot Tekniska nämnden
Ersättare i omsorgsnämnden och i BUN och i kf
Bild saknas
Ersättare i omsorgsnämnden
Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och kf
Ersättare i tekniska nämnden
Ersättare i tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Tanums hamnar
Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
Ledamot i valberedningen
Bild saknas
Kassör
Ersättare, Överförmyndarnämnden Västerås
Kommunalråd, Lerum
Ersättare Barn- och utbildningsnämnden

Sidor