Företrädare

Riksdagsledamot, Skåne Södra, ledamot i Trafikutskottet, suppleant i Arbetsmarknadsutskottet, suppleant i Europarådets svenska delegation
Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra
Ordf Kommunstyrelsen
Gruppledare
Ordf Miljö- och byggnadsnämnden
Ordf Tanums Hamnar
1:e v ordf Barn- och utbildningsnämnden
1:e v ordf Omsorgsnämnden
1:e vice ordf Kommunfullmäktige
Ledamot Omsorgsnämnden
Ledamot Omsorgsnämnden
Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Sidor