Företrädare

Gruppledare
Ordf Miljö- och byggnadsnämnden
Ordf Tanums Hamnar
1:e v ordf Barn- och utbildningsnämnden
1:e v ordf Omsorgsnämnden
1:e vice ordf Kommunfullmäktige
Ledamot Omsorgsnämnden
Ledamot Omsorgsnämnden
Ledamot Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Tekniska nämnden Ersättare kf
Ledamot Tekniska nämnden

Sidor