Företrädare

Riksdagsledamot, Skåne Södra
Riksdagsledamot Uppsala län
Riksdagsledamot, Örebro län
Riksdagsledamot, Stockholms län
Riksdagsledamot, Hallands län
Riksdagsledamot, Stockholms län
Riksdagsledamot Västra Götalands län
Riksdagsledamot Jämtlands län. Länsförbundsordförande. Idrottspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Malmö
Riksdagsledamot, Västerbottens län
Riksdagsledamot, Uppsala län, KF andra vice ordförande, Förbundsordförande
Riksdagsledamot, Göteborg

Sidor