Företrädare

Riksdagsledamot, Kalmar län
Riksdagsledamot, Stockholms kommun
Riksdagsledamot Västernorrlands län, Partistyrelseledamot
Riksdagsledamot, Stockholms län
Riksdagsledamot, Gävleborgs län
Riksdagsledamot, Stockholms län, Partistyrelseledamot
Riksdagsledamot, Östergötlands län
Riksdagsledamot, förbundsordförande Södermanland
Riksdagsledamot, Dalarnas län.
Riksdagsledamot Malmö kommun, vice talman
Riksdagsledamot, Dalarnas län
Riksdagsledamot, Jönköpings län

Sidor