Företrädare

Riksdagsledamot, Kalmar län
Riksdagsledamot, Stockholms kommun
Riksdagsledamot Västernorrlands län, Partistyrelseledamot
Riksdagsledamot, Stockholms län
Riksdagsledamot, Stockholms län, Partistyrelseledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län
Riksdagsledamot, Östergötlands län
Riksdagsledamot, förbundsordförande Södermanland
Riksdagsledamot Malmö kommun, vice talman
Riksdagsledamot, Dalarnas län
Riksdagsledamot, Jönköpings län
Riksdagsledamot, Kronobergs län

Sidor