Företrädare

Riksdagsledamot, Östergötlands län. Ordförande i konstitutionsutskottet
Riksdagsledamot, Västmanlands län. Gruppledare, partistyrelseledamot
Riksdagsledamot, Stockholm. Vice ordförande i Trafikutskottet
Riksdagsledamot Örebro län. 2:e vice ordf, partistyrelseledamot. Arbetsmarknadspolitisk talesperson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Riksdagsledamot, Skåne. Bostadspolitisk talesperson.
Riksdagsledamot Skåne Norra och Östra, partistyrelseledamot, vice gruppledare för Moderaterna
Riksdagsledamot, Västra Götalands län. Utbildningspolitisk talesperson
Riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Stockholm
Riksdagsledamot, Stockholm
Riksdagsledamot, Stockholms län
Riksdagsledamot, Kalmar län

Sidor