Kent Persson

Foto: 
Ulrika Vendelbo
Ladda ner pressbilder

Jag bor i Örebro tillsammans med min fru och vi har två barn.

För mig handlar politik om att ge alla människor bästa möjliga förutsättningar att komma till sin rätt och nå sina livsmål. Det innebär att friheten ska öka samtidigt som politiken tar ansvar för de människor som behöver samhällets stöd. Politiken ska vara stark där människan är svag eller bräcklig. Välfärdens skyddsnät ska se till att ingen lämnas ensam eller utanför.  

Välfärden är också det politiska område som engagerar mig mest. En stark arbetslinje och ansvarsfull ekonomisk politik är helt avgörande för en trygg gemensam välfärd med hög kvalitet i vård, skola och omsorg. Nya Moderaterna ska nu  fortsätta vår förnyelse och utveckling på välfärdsområdet. Ett parti som vill ta ansvar för hela Sverige måste ha en välfärdspolitik som sätter människan i centrum.  

Vår viktigaste fråga är jobben och vårt mål är full sysselsättning. För att nå dit krävs det en inkluderande arbetslinje som ser potentialen i alla människor på arbetsmarknaden, som sänker trösklar, skapar möjligheter och ger alla människor en chans att delta och bidra.  

En viktig del i Moderaternas utveckling är att vara fortsatt samhällskritiska, lyssna in människors tankar kring vardagsproblem och utmaningar och att driva en framåtsyftande politik med nya förslag om hur vi vill göra ett bra Sverige ännu bättre.