Johan Hultberg

Riksdagsledamot, Kronobergs län. Miljöpolitisk talesperson.

Foto: 
Emelie Helldén
Ladda ner pressbilder

Jag är uppvuxen strax utanför Uddevalla i hjärtat av Bohuslän men flyttade som 16-åring till Växjö och Kronoberg där mitt politiska engagemang tog fart. Jag engagerade mig i MUF och snart satt jag i distriktsstyrelsen för att ett par år senare bli distriktsordförande. Därefter har uppdragen avlöst varandra och sedan valet 2010 utövar jag mitt engagemang som riksdagsledamot vilket är ett fantastiskt stimulerande uppdrag.

Jag har ett brett engagemang vilket jag tror är nödvändigt för att göra ett bra arbete som riksdagsledamot.

Samtidigt finns det självfallet frågor som jag brinner lite extra för, och frågor som jag driver mer aktivt än andra. Som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet kretsar självfallet mycket av mitt arbete kring just de frågor som vi ansvar för inom utskottet så som jordbruk, klimat, fiske, jakt, havsmiljö osv.

Jag kommer dock under mandatperioden särskilt att arbeta med skogsfrågor men också med frågor kopplade till samepolitik i allmänhet och rennäring i synnerhet.

Utöver de frågor som ligger under miljö- och jordbruksutskottet, och som naturligt tar upp mycket av min tid, känner jag ett stort engagemang kring företagande, entreprenörskap och utbildning. Gemensamt för dessa frågor är att de handlar om Sveriges konkurrenskraft och således om Sveriges framtid.

Arbetslösheten är i dag dessvärre hög i Sverige, inte minst bland människor i min egen ålder, och för att skapa fler jobb krävs fler och växande företag.

Det svenska företagsklimatet måste därför stärkas ytterligare och kvalitén i vårt utbildningssystem måste tveklöst höjas. Svensk forskning håller i många avseenden världsklass men Sverige kan bättre och vi måste bli bättre på att omvandla forskningsresultat och innovationer till företagsidéer.

Nämnas bör också att grunden för mitt engagemang är en tämligen klassisk liberal övertygelse. Jag tror på den enskilda människans kraft och rätt att forma sitt eget liv. Därför ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter som riksdagsledamot att verka för en stark men också begränsad stat.

Presskontakt

Anna Ståhlgren
Tel. 0730849330

Telefon: 070-818 16 95
Mail: johan.hultberg@moderat.se