Företrädare

Partiledare
Riksdagsledamot Stockholm, partistyrelseledamot, ordförande i Justitieutskottet
Riksdagsledamot, Dalarnas län. Gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet.
Riksdagsledamot Stockholms län. Vice ordförande i Utrikesutskottet
Riksdagsledamot, Stockholm. Vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet
Riksdagsledamot, Göteborg. Vice ordförande i Näringsutskottet
Riksdagsledamot, Uppsala län. Gruppledare i EU-nämnden
Riksdagsledamot, Södermanlands län. Ekonomisk-politisk talesperson, vice ordförande i Finansutskottet
Riksdagsledamot, Östergötlands län. Ordförande i konstitutionsutskottet
Riksdagsledamot, Västmanlands län. Gruppledare, partistyrelseledamot
Riksdagsledamot, Stockholm. Vice ordförande i Trafikutskottet
Riksdagsledamot Örebro län. 2:e vice ordf, partistyrelseledamot. Arbetsmarknadspolitisk talesperson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Sidor