Fredrik Reinfeldt

Foto: 
Peter Knutson
Ladda ner pressbilder

Det var av nyfikenhet och intresse för människan som jag valde politiken. För mig är det där det börjar. Hos människan och i människans relation till andra människor.

Jag sökte mig till Moderaterna. Ett parti som bärs av en tro på människan, hennes strävan efter frihet, förmåga att skapa, uträtta och göra både sig själv och andra rättvisa. Ett parti som ser människan som kapabel och med stora möjligheter.

Moderaterna bärs av värden som frihet och ansvar. Vi tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar. På var människas rätt till sina egna livsval. Vi tar vår utgångspunkt i de problem och möjligheter människor upplever i sin vardag.

Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Att fler ska känna att de kan göra en insats och få lön för mödan. Det skapar möjligheter till makt över den egna vardagen åt var och en, men också resurser till en bättre välfärd.

Vi vill att våra barn ska berikas med kunskaper, bli väl behandlade och utvecklas till ansvarstagande ungdomar i vår svenska skola. Att våra äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera bra. Vi vill få på plats ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.

Vår idé för Sverige är att fler i vårt land ska känna att här finns en plats för dem. Att här tas var människas potential tillvara. Att här ges alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Med tydliga värderingar, en närvaro i människors vardag och en öppenhet i fråga om politikens tekniska lösningar. Så vill vi bygga ett friare, tryggare och mänskligare Sverige.

Kontakt

Moderaternas pressjour, 0736-828000