Företrädare

Partiledare
Riksdagsledamot Stockholm, partistyrelseledamot, ordförande i Justitieutskottet
Riksdagsledamot, Skaraborg. Landsbygdspolitisk talesperson.
Riksdagsledamot Stockholms län. Vice ordförande i Utrikesutskottet
Riksdagsledamot, Stockholm. Vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet
Riksdagsledamot, Göteborg. Vice ordförande i Näringsutskottet
Riksdagsledamot, Kronobergs län. Miljöpolitisk talesperson.
Riksdagsledamot, Skåne läns västra, Gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet
Riksdagsledamot, Uppsala län. Gruppledare i EU-nämnden
Riksdagsledamot, Södermanlands län. Ekonomisk-politisk talesperson, vice ordförande i Finansutskottet
Riksdagsledamot, Malmö. Ordförande i kulturutskottet.Talesperson i HBTQ-frågor.
Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra. Skattepolitisk talesperson

Sidor