Småföretagande

Fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen. Det skapar inte bara arbetstillfällen och tillväxt, det ger också skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Att förbättra möjligheterna för entreprenörskap och företagande är därför en viktig del i arbetslinjen.

Vi vill att det ska vara enkelt att starta och driva företag. De flesta företagare vill lägga mindre tid på administration, pappersarbete och väntetider. De vill också att det ska vara lättare att ha kontakt med olika myndigheter.

De kanske viktigaste reformerna för småföretagare har varit införandet av jobbskatteavdraget, RUT och ROT-avdragen, slopad revisionsplikt för de minsta företagen, sänkt restaurangmoms och bolagsskatt samt minskade arbetsgivaravgifter för unga. Men det finns mer kvar att göra.

  • Vi vill se förlängd rätt till tjänstledighet, vid start av företag, från dagens sex månader till minst ett år. Det gör att det blir enklare för fler att våga ta steget till entreprenörskap.

  • Så kallade mikroaktiebolag ska undantas från en del administration, så att de kan fokusera mer på att driva verksamheten än på pappersarbete.

  • Regelkrångel är något som orsakar extra arbete för företagare och som hindrar tillväxt. ”En dörr in” skulle påtagligt minska tiden som företag behöver lägga på administration och öka tiden de kan lägga på sin verksamhet.

  • Reformera och effektivisera det statliga riskkapitalet så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital.

Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:28

Alla politiska områden A-Ö