Energi

Målet för vår energipolitik är att Sveriges elproduktion ska bli helt klimatneutral. 

Grunden är därmed lagd för ytterligare utsläppsminskningar. Vi vill se en fortsatt satsning på koldioxidneutrala alternativ för elproduktion.

  • Fokus ska ligga på att få fram mer miljövänliga sätt att producera energi på. Förnybara energikällor har en central del i arbetet att minska miljöpåverkan.
  • Staten ska stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till finansiering av forskning och utveckling samt underlätta miljövänliga val för konsumenterna.
  • Energi och jobb hör ihop. Hushåll och företag ska kunna räkna med att dygnet runt ha tillgång till driftssäker energi till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan. 
  • Internationellt vill vi se en ambitiös klimatpolitik där alla länder tar ett stort ansvar. 
Published: måndag, september 15, 2014 - 14:20

Alla politiska områden A-Ö