Energi

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en energipolitik som lever upp till behoven och förväntningarna från en omvärld i ständig förändring. Den Svenska energipolitiken ska värna klimatet, vara ekologisk hållbar, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när vi behöver den. Alla delar av samhället är i dag beroende av att vi kan leva upp till dessa mål. Detta ställer höga krav på hur energipolitiken utformas. 

Vi menar att Sverige ska ha ett robust energisystem som står på tre ben med vattenkraft, kärnkraft och ny, förnybar energi. Alliansens energiöverenskommelse från 2009 ligger fast. Den utgör grunden för en trygg energiförsörjning och skapar förutsättningar för ytterligare utsläppsminskningar. Vi vill se en fortsatt satsning på koldioxidneutrala alternativ för elproduktion.

  • För att säkra välfärd, jobb och konkurrenskraft måste svensk energiförsörjning långsiktigt tryggas.
  • Alliansens energiöverenskommelse ska värnas.
  • Samtidigt behövs mer av miljövänliga sätt att producera energi på. Förnybara energikällor har en central del i arbetet att minska miljöpåverkan.
  • Staten ska stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till finansiering av forskning och utveckling samt underlätta miljövänliga val för konsumenterna.
  • Energi och jobb hör ihop. Hushåll och företag ska kunna räkna med att ha tillgång till driftssäker energi till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan. 
  • Internationellt vill vi se en ambitiös klimatpolitik där alla länder tar ett stort ansvar. 

 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:19

Alla politiska områden A-Ö