Du är här

Energi

Målet för vår energipolitik är att Sveriges elproduktion ska bli helt klimatneutral. I linje med detta har en historisk sammanhållen ener­giöverenskommelse slutits mellan Allianspartierna med långsiktiga spelregler som bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och trygg energiför­sörjning. 

Grunden är därmed lagd för ytterligare utsläppsminskningar. Vi vill se en fortsatt satsning på koldioxidneutrala alternativ för elproduktion.
 

  • Energisystemet ska säkra tillgången till billig och leveranssäker energi till företag och konsumenter.
  • Fokus ska ligga på att få fram mer miljövänliga sätt att producera energi på. Förnybara energikällor har en central del i arbetet att minska miljöpåverkan.
  • Staten ska stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till finansiering av forskning och utveckling samt underlätta miljövänliga val för konsumenterna. 
     
Published: tisdag, mars 18, 2014 - 21:57

Alla politiska områden A-Ö