Tryck- och yttrandefrihet

Den fria åsiktsbildningen är en del av grunden för Sveriges demokratiska styrelseskick. Tryck- och yttrandefriheten är en förutsättning för den fria åsiktsbildningen. Det är vår grundlagsfästa rätt att tycka, tänka och uttrycka vad vi vill i tal eller skrift eller i medier som radio och tv eller på internet. 

Tryck- och yttrandefrihet är en grundläggande mänskligrättighet och Sverige har en lång och unik tradition när det gäller att värna dem. Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning redan 1766. Vi värnar det fria ordet och den centrala och starka ställning som tryck- och yttrandefriheten har i våra grundlagar. Det innebär också att vi är tydliga mot dem som med hot, våld och andra olagliga angrepp begränsar andras möjligheter att komma till tals.

Offentlighet och öppenhet

Tryck- och yttrandefriheten säkrar att vi kan påtala orättvisor, brister och korruption. Genom tryck- och yttrandefriheten har journalister och andra möjlighet att granska makten och berätta sin historia för andra utan risk för censur eller förföljelse. Rättssäkerhet och effektivitet i våra myndigheter säkras genom tryck- och yttrandefriheten. Vi vill stärka meddelarskyddet.

Ansvar och ömsesidig respekt

Det offentliga samtalet är den bästa garanten för att balansera och neutralisera odemokratiska eller stötande yttringar och åsikter. Politiken varken kan eller ska definiera exakt var gränserna för tryck- och yttrandefriheten går i enskilda fall – det är en uppgift för domstolarna. Däremot måste riksdagen genom lagstiftning ange ramar för tryck- och yttrandefriheten. Vi arbetar för ett samhälle med en gemensam värdegrund som bygger på tolerans, yttrandefrihet, jämställdhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Bättre skydd för journalister och medieredaktioner

Sverige har en lång tradition av att stå upp för journalistiken både nationellt och internationellt. Det betyder dock inte att svensk journalistik inte utmanas. Många journalister och medieredaktioner utsätts för hot, trakasserier och våld på grund av sin rapportering. Att stå upp för tryck- och yttrandefriheten handlar inte bara om att stoppa politiskt förtryck. Staten har ett ansvar för att förebygga och stoppa hot och våld som enskilda och organisationer riktar mot dem som utnyttjar dessa friheter. 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:33

Alla politiska områden A-Ö