"Vi vill stärka Europas röst som fredsunion i världen"

Carl Bildt skriver på DN:s debattsida i dag: I dag startar Sverige ihop med Polen, Italien och Spanien ett arbete med att utforma en global strategi för Europa. Vi ger våra utrikespolitiska forsknings­institut i uppdrag att ta fram ett första utkast. Världen förändras snabbt och vi behöver gå bortom ett ensidigt fokus på säkerhetshot för att också se vårt globala ansvar.

Ur artikeln:

Att Europa just nu brottas med sina egna problem och utmaningar är vare sig nytt eller unikt. Den gyllene epoken tog brutalt slut sommaren 1914. Två förödande krig spred sig över världen i dess helhet och lämnade efter sig ett Europa som var sargat, splittrat och söndrat.

Egentligen var det först 1989 som arbetet med att åter bringa Europa samman kunde börja på allvar. Försoning i västra Europa genom dåvarande EEC hade lagt en god grund, och de två decennier som kom att följa murens fall blev Europas bästa sedan utomordentligt länge.

Och det var goda decennier för världen i dess helhet. Det liberala systemskiftet öppnade länder och ekonomier – med giganterna Kina och Indien i täten – på ett sätt som lyfte hundratals miljoner människor ur fattigdom och akut nöd. Globaliseringen skapade nya möjligheter för alla de som hade viljan och förmågan att öppna upp sina samhällen och ekonomier. Pyongyang, Harare och Havanna tillhörde inte dessa.

Jag tror att det var mänsklighetens två bästa decennier i dessa avseenden någonsin. Aldrig har så många på så kort tid fått det så mycket bättre. Och det gällde också Europa. Tio nationer med cirka 100 miljoner människor kunde i frihet återvända till det europeiska samarbetet.

EU med sin gemensamma marknad är i dag världens största integrerade ekonomi. Dess globala handel med varor är större än Nordamerikas och Östasiens tagna tillsammans, och dess handel med tjänster större än hela den övriga världens. Men att på den gemensamma marknadens grund bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union har visat sig svårare än vad många insett. Assar Lindbeck har på denna sida väl beskrivit utmaningarna.

Länk till hela artikeln i DN

Carl Bildt
Utrikesminister

Publicerad: måndag, juli 23, 2012 - 10:01