Vi ska inte vara naiva, utan agera med kraft mot terrorn

Vårt land ska aldrig kompromissa med de demokratiska värden som är grunden för fria samhällen. Men bara principer räcker inte. Nu krävs det handling, skriver Anna Kinberg Batra, Beatrice Ask och Karin Enström på Expressens debattsida.

Europa har återigen utsatts för avskyvärda terrorattentat. På Bryssels flygplats och i stadens tunnelbana förvandlades en vanlig morgon till en mardröm fylld av förtvivlan, död och ödeläggelse. Hundratals människor och familjer har denna gång drabbats av det urskillningslösa våldet.

Samtidigt är attackerna också ett slag mot vårt fria och öppna samhälle. Ett hänsynslöst angrepp av krafter som hatar vårt sätt att leva, som vill sprida skräck och skapa splittring.

Det är nu viktigare än på mycket länge att gemensamt stå upp för de värden och den trygghet vi vill ska prägla Sverige och Europa. Vårt land ska aldrig kompromissa med de demokratiska värden som är grunden för fria samhällen. Men bara principer räcker inte. Det krävs handling, både här hemma och internationellt.

Kampen mot terrorn är viktigare än partigränser. I Sverige finns en bred politisk beslutsamhet att förebygga, förhindra och straffa terrorism. Samtidigt kräver det arbetet reformer.

Sverige måste nu säkerställa att vi har tillräcklig beredskap och förmåga att försvara vårt öppna samhälle och kunna agera tillsammans med andra i den internationella kampen mot terrorism.

Moderaterna har drivit på regeringen när det gäller att få konkreta åtgärder på plats. Tre delar är nu särskilt viktiga för att Sverige ska stå bättre rustat mot terrorism:

Polisen måste ges rätt och bättre resurser. I takt med att terrorattackerna den senaste tiden blivit allt mer avancerade och koordinerade är det tydligt att polisens insatser måste kunna ske på mer än en plats samtidigt.

För att säkerställa detta måste nationella insatsstyrkans operativa förmåga ökas för att kunna göra insatser mot terrorister på två eller flera ställen i landet. Uppdraget att säkerställa polisens insatskapacitet måste nu snarast lämnas till polismyndigheten.
Sverige behöver minst 1 000 nya poliser. Målet om minst 20 000 poliser i Sverige behöver dessutom återinföras. Det är bekymmersamt att regeringen valt att överge målet då det riskerar att leda till färre poliser, samtidigt som vi möts av rapporter om polisens allt mer pressade läge.

Säkerhetspolisen behöver ges bättre möjligheter att förhindra terrorbrott. I takt med att ny teknik i allt högre grad används för att planera terrordåd måste även lagstiftningen följa med i utvecklingen. Det är därför glädjande att Säkerhetspolisens möjlighet till hemlig dataavläsning nu utreds.

Vi vill även att Säkerhetspolisen ska kunna ges tillgång till information från signalspaning under förundersökning för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet. Detta är en förutsättning för att den planerade nya lagstiftningen inte ska bli verkningslös.

Stärkt internationellt agerande mot terrorismen. Det är helt centralt att fortsätta utveckla och stärka Sveriges internationella samarbeten i syfte att förebygga och förhindra terrorbrott. I EU måste polissamarbetet inom ramen för Europol intensifieras.

Sverige ska också vara redo att agera utomlands och delta i internationella insatser mot terrorismen. Något som senast blev aktuellt efter terrorattackerna i Paris i november förra året.

Tillsammans med Alliansen var vi då redo att bistå Frankrike med bland annat insatser med svenska Jas-plan. En fortsatt beredskap för att kunna bidra och agera skarpt är central.

Sammantaget är detta viktiga steg som kraftfullt förstärker Sveriges och rättsväsendets möjligheter att bekämpa radikalisering och terrorism. Men fler insatser kommer att behövas framöver, både här hemma och internationellt.

Sverige ska ta hotet om terrorism på stort allvar. Vi ska inte vara naiva, utan agera med kraft.


Anna Kinberg Batra
Partiledare (M)

Beatrice Ask
Rättspolitisk talesperson (M)

Karin Enström
Utrikespolitisk talesperson (M)

Läs artikeln här: http://www.expressen.se/debatt/vi-ska-inte-vara-naiva-utan-agera-med-kraft/

Publicerad: tisdag, mars 29, 2016 - 06:55