Vad är välfärd?

I sin insändare den 29 mars hävdar Jan-Eric Petterson att välfärd endast kan tillhandahållas via stat, landsting och kommun.

Som stöd för detta citerar han Wikipedia. Problemet med Wikipedia är dock att där kan vem som helst skriva in vilka påståenden och stolligheter som helst i olika ämnen.

Att Pettersons ”wikipedia­definition” av välfärd är orimlig inses lätt, eftersom den innebär att välfärden skulle minska för varje ny privat vårdcentral som öppnas. Det skulle heller inte finnas någon välfärd alls i ett samhälle där trygghet vid sjukdom, arbetslöshet ålderdom och så vidare finansierades av skattemedel men tillhandahölls av privata aktörer.

Nej, verklig välfärd är något som medborgarna åtnjuter och upplever i sin vardag, i förvissning om att skyddsmekanismerna i samhället fungerar bra. Och det har ingenting att göra med vem som tillhandahåller dem.

Orvar Windisch

Publicerad: söndag, augusti 26, 2012 - 18:00
Nyckelord: