Utrikes födda kvinnor ska ha samma chans till jobb

Arbetsmarknadsutskottets ordförande Elisabeth Svantesson skriver i dag i SvD: Menar vi allvar med jämställdhet måste vi förbättra de utrikes födda kvinnornas villkor.

Ur artikeln:

De flesta jämställdhetsdebattörer, oavsett politisk tillhörighet, missar allt som oftast den mest centrala jämställdhetsfrågan; utrikes födda kvinnors situation. Kanske är det lättare att diskutera kvotering i bolagsstyrelser än att lägga sin kraft och energi på det faktum att ungefär 300 000 utrikes födda kvinnor står helt utanför arbetsmarknaden. Den som på allvar vill skapa likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män måste börja i den ände där skillnaderna är som störst, inte där man kan vinna politiska poänger.

Sysselsättningsnivån bland utrikes födda kvinnor är idag ungefär tio procent lägre än bland utrikes födda män. Den genomsnittliga tiden från invandring till arbete är också lång. Orsaken till detta är delvis att kvinnor i många avseenden har sämre förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden än män. Det kan handla om lägre utbildningsnivå, mindre arbetslivserfarenhet och sämre hälsa. Men dessvärre är det stöd som nyanlända kvinnor får för att etablera sig på arbetsmarknaden när de väl kommit hit också sämre.

I en rapport från Riksdagens utredningstjänst framgår att de kvinnor som omfattas av etableringsreformen, det stöd som Arbetsförmedlingen ansvarar för under de första åren i Sverige, generellt får mindre tillgång till insatser än män. Kvinnor deltar i lägre utsträckning än män i förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och praktik. Dubbelt så stor andel av männen hade haft instegs- eller nystartsjobb under de första 12 månaderna, jämfört med kvinnor. Eftersom vi vet att tidiga arbetsmarknadsinsatser är avgörande för ett lyckat arbetsmarknadsinträde är detta en ohållbar situation.

Läs hela artikeln i SvD här

Ge gärna dina kommentarer om artikeln på nya moderaternas facebooksida

Publicerad: torsdag, januari 3, 2013 - 11:23