Logistiken vid ICA Maxi Arena

En av regionens tjänstemän har nu uttalat sig i frågan om p-platser runt arenahallen. Efter debatten som handlat om få p-platser, avsaknad av kollektivtrafik, för få handikapplatser osv trodde man att vi skulle ta oss upp ur skyttegravarna och lösa problemet.  Men, problemet är tydligen inte regionens, det är arrangörernas – ” det inte är regionens uppgift att fixa till trafiksituationen vid arenan” säger tjänstemannen.Trafiksituationen skall lösas med arrangörernas parkeringsvakter, ”som vid Stångaspelen”. 

 

En annan rekommendation kom från Tekniska Nämndens vice ordförande, Per Edman, under måndagens regionfullmäktigemöte. Han anser att det är upp till besökarna till arenahallen att hitta p-platser längre bort och pekade ut mark som inte ägs av Region Gotland. På en direkt fråga om han uppmanade folk att parkera på privat mark svarade han ”ja”. 

 

Skillnaden mellan Stångaspelen andra helgen i juli och Arenahallen en sen kväll i januari är milsvid. Om arrangörerna ska ordna med parkeringsvakter mörka decemberkvällar på en yta som inte räcker till, hur ska arrangörerna tänka då? Var ska p-vakterna som ska ”styra trafiken” stå? Det få i alla fall inte dirigera trafiken på allmän väg – möjligen inne på områdets parkeringar. 

 

Lägg därtill att ”regionen” inte tycker att folk ska köra närmaste vägen utan 142 mot Hemse och sedan tillbaka… Människan är rationell och både moderna GPS:er och invanda mönster leder till att det blir närmaste vägen till målet. Att det ”inte är meningen att man ska köra Langs väg” hjälper inte. Man får köra där och de som ska till och från arenan väljer den vägen. 

 

Det ska vara lätt att göra rätt och i fallet med arenahallen saknas fortfarande en del vägar, parkeringar och infrastruktur för att lösningen ska vara komplett. Kanske vore det därför lämpligt att regionen redan nu och i förebyggande syfte meddelar allmänheten på sin hemsida om vilka alternativa parkeringar som finns att tillgå. Det borde dessutom bli betydligt effektivare att kunna hänvisa till uppgifterna på hemsidan än att varje gång ta arbetstid för att svara på samma fråga. Låt oss göra det lätt att göra rätt. 

 

Anna Hrdlicka (M)

Publicerad: fredag, april 8, 2016 - 09:27