En skola för alla

För oss är det en självklarhet att alla elever i Borås stad får välja vilken skola de vill gå i, en skola som passar såväl elever som föräldrar. Därför ser vi moderater Friskolorna som ett mycket bra komplement till våra kommunala skolor. Detta skapar trygghet, kunskap och rättvisa.

Kunskap, kvalitet och likvärdighet
Genom att fokusera på kunskap, stärkt kvalitet och likvärdighet i skolorna, skapar man en bra skola som är till för alla elever. Skolan skall ge barnen den bästa tänkbara starten i livet genom ökat kunskapsfokus och kvalitet på våra skolor – alla skolor. Alla vill ha en bra skola! För oss moderater är det viktigt att alla elever får hjälp och att de elever som har svårt att hänga med i skolan får särskilt stöd tidigt. Ingen elev ska hamna "vid sidan om" i skolan. Alla ska få samma möjligheter, med eller utan insatser.

Det är av stor vikt att eleven får reda på hur han/hon ligger till i skolan, genom betyg som införs fr.o.m. sjätte årskursen. Då vet man redan flera år innan man går ut nian hur man ligger till och i vilka ämnen man kanske måste satsa extra mycket på samt vilka åtgärder som behöver sättas in. Genom de skriftliga omdömen kan föräldrar och elever följa om utvecklingen går åt rätt håll i ett tidigt skede.

Genom de omfattande reformer som Alliansregeringen genomfört har skolan stärkts
och den nya skoldagen har skapat bättre förutsättningar för alla elever.


Anna Christensen (M) Ordförande stadsdelsnämnd Öster 
Malin Wickberg (M) Förste vice ordförande stadsdelsnämnd Norr 
Gunvie Peeker (M) Ledamot Stadsdelsnämnd Väster
Birgitta Bergman (M) Andre vice ordförande Utbildningsnämnden

Publicerad: tisdag, september 4, 2012 - 10:15