Debatt: Rut ger nya arbetstillfällen

Människor som arbetar svart står utanför flera skyddsnät i trygghetssystemen. Ett sätt att öka efterfrågan på vita tjänster har varit Alliansens RUT-avdrag. Det har bidragit till att fler människor som har haft det svårt att ta sig på arbetsmarknaden har fått en trygg anställning med en riktig lön, skriver riksdagsledamöterna Lars Hjälmered, gruppledare i riksdagens näringsutskottet, och Boriana Åberg, riksdagsledamot för södra Skåne och ledamot i näringsutskottet.

RUT-avdraget har funnits i drygt sex år och det populära skatteavdraget för hushållsnära tjänster är här för att stanna. RUT har lett till fler tjänsteföretag, som många gånger startas och drivs av kvinnor och utrikes födda. Intresset för tjänsterna fortsätter att öka och antal RUT företag har ökat med 3295 företag mellan 2010 och 2012. Totalt finns det 13488 RUT- företag. Det är arbetstillfällen som har skapats tack vare RUT.

Grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden har på detta sätt fått en lägre tröskel in på arbetsmarknaden och därmed kommit ett steg närmare ett tryggt jobb med en riktig lön. Utanförskap och svartarbete trängs på detta sätt tillbaka. Svarta jobb blir vita och fler människor får en möjlighet till egen försörjning.

Med RUT har det dessutom blivit enklare för många familjer och äldre att få vardagspusslet att gå ihop. Statistik från SCB visar att det dessutom är mest barnfamiljer med två eller fler barn och pensionärer över 85 år som köper tjänsterna. Vi ser också en utveckling där allt fler hushåll väljer att köpa vita städ- och hantverkstjänster. Sedan RUT-avdraget infördes visar också Skatteverkets utvärderingar att acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft minskat. Samtidigt som livspusslet har blivit lite lättare att få ihop så ökar också sysselsättningen. Detta är också viktigt för att tränga tillbaka den svarta ekonomin och öppna upp för nya, riktiga och trygga jobb.

Om Socialdemokraterna får bestämma så behåller de RUT-avdraget men det krymper. Tjänster ska bara få köpas för upp till 50 000kr, idag är summan 100 000kr. Samtidigt väljer de att behålla ROT-avdraget. Således behåller de dubbelt så stora subventioner på manligt utförda arbetsuppgifter som dem som till största del utförs av kvinnor. Detta skulle slå hårt mot en bransch som till största del drivs av kvinnor. Därtill vill Vänsterpartiet helt avskaffa RUT.

Konjunkturinstitutet har gjort bedömningen att RUT-avdraget inte kostar den svenska staten ett öre. RUT-avdraget ger nära nog tillbaka mer till statskassan i form av skatteintäkter än vad skattereformen kostar. Alla tjänar på att det skapas fler jobb där människor kan gå från utanförskap till en anställning med lön, pensionspoäng, sjukpenning, anställningstrygghet, nya kontakter i form av kollegor och kunder och tid över för familjen. Vi Nya Moderater anser att alla jobb är viktiga för att minska utanförskapet och för att öka sysselsättningen och inte minst ser vi med glädje på den utveckling som skett med fler företag som startats och vuxit. Alla jobb behövs!

Läs artikeln i sin helhet (med siffror för Skåne m.m.) i Ystads Allehanda.

Publicerad 2013-11-11.

 

Publicerad: måndag, november 11, 2013 - 11:54