Att bryta det nya utanförskapet viktigast 2016

Efter en höst och vinter som i stort präglats av den akuta flyktingkrisen behövs nu ett långsiktigt och verkningsfullt arbete på EU-nivå, för bättre gemensamma lösningar i migrationspolitiken samt rejäla reformer för att ta tag i Sveriges utmaningar och bryta det nya utanförskapet. Det skriver partiledare Anna Kinberg Batra (M) och partisekreterare Tomas Tobé (M) på Expressens debattsida.

Nu har ett år gått sedan Moderaterna inledde ett omfattande reformarbete för att bättre möta Sveriges utmaningar.

Efter en höst och vinter som i stort präglats av den akuta flyktingkrisen är det nu, när det nya året inletts, dags att blicka framåt. Det innebär inte att vi kan se flyktingkrisen som över. Det kommer att behövas ett långsiktigt och verkningsfullt arbete på EU-nivå för bättre gemensamma lösningar i migrationspolitiken.

Samtidigt behövs reformer som svarar upp mot integrationsutmaningen och som ser till att Sverige är ett land där alla, oavsett om man är född här eller inte, har ett jobb att gå till. Det är för många människor som har hoppats på jobb, men som i stället fastnat i bidragsberoende. Totalt är det över 800 000 personer som inte är med och jobbar på grund av bristande integration, stelbenta bidragssystem och utanförskap. Det bidrar till att det byggs upp samhällen där vi lever parallellt och inte tillsammans.

Att bryta det nya utanförskapet bör stå högst på dagordningen under 2016. Vår fortsatta politikutveckling kommer därför vara inriktad på några särskilda områden:

  • Alla ska rustas med rätt kunskaper. Vägen till det svenska samhället börjar i skolan. Det krävs mer språkundervisning i förskolan, mer matematik och tydliga kunskapskontroller i skolan samt en vuxenutbildning som är tillgänglig för fler. Det kommer även att behövas fler specialpedagoger samt utökade möjligheter till ämnesundervisning på nyanländas hemspråk så att skolgången inte ska avstanna under tiden man lär sig svenska.
  • Arbete ska löna sig, enklare vägar till jobb och ansvar för att göra rätt för sig. Sverige har fortsatt höga skatter på arbete, som i kombination med bidragssystemen gör att det lönar sig för dåligt att anstränga sig för jobb. När vi blickar framåt behöver drivkrafterna för arbete öka, framför allt för de med låga inkomster. Det behövs fler möjligheter att kombinera jobb med utbildning, till exempel i svenska eller för specialkompetens för vissa yrken. Samtidigt kommer det krävas reformer som öppnar upp arbetsmarknaden ytterligare för de som i dag står utanför. Till det behöver det ställas tydligare krav på ansträngningar för egen försörjning.
  • Stärkt konkurrenskraft. Under hösten har svensk ekonomi, framför allt tillväxten, utvecklats bra. Men vi får aldrig ta det för givet eller bortse från de utmaningar som finns – Sverige måste ta steg framåt. Därför behövs nya insatser som uppmuntrar fler jobb, flit och företagsamhet. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för den som vill ta steget till entreprenörskap, för företag som vill växa och anställa eller ta sig ut på nya marknader. Vi behöver möta den utveckling som automatisering och digitalisering innebär. Sverige ska klara att stå starkt i en allt hårdare global konkurrens.

Sammantaget handlar det om att Sverige ska rustas för att vara ett starkt och sammanhållet land även framöver. Moderaterna kommer att fortsätta utveckla politiken. Det kräver arbete inom flera områden. För till exempel integration och för fler vägar till fler bostäder behöver nya, bättre reformer utvecklas.

Vi söker inte människors förtroende för att söka eller inneha regeringsmakten, utan för att använda den till att stärka Sverige. Därför tar vi också vårt ansvar för att nästa regering ska ha förberedda förslag och en politik som gör det möjligt. Låt oss ta det arbetet vidare under 2016.

Läs artikeln här. 

Anna Kinberg Batra

Partiledare (M)

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

Publicerad: lördag, januari 9, 2016 - 09:11