Tiggeri

Utsatta människor som tigger finns i hela landet. Därför föreslår vi att organiserande av tiggeri, där utsatta människor utnyttjas, ska kriminaliseras.  

Vi vill också underlätta avhysningar av illegala bosättningar samt göra det möjligt att lokalt förbjuda tiggeri för att upprätthålla allmän ordning. Det har förekommit allvarliga attacker mot tiggare i form av hot, våld och påtryckningar. Vi kan inte acceptera att människor som vistas i Sverige riskerar att fara illa. Den långsiktiga lösningen är att situationen vad gäller hälsa, bostäder, utbildning och arbete måste förbättras i de av EU:s medlemsstater människorna kommer från. För att åstadkomma detta behöver vi stärka det gemensamma arbetet i EU och se till att sanktioner utgår mot de länder som inte agerar mot diskriminering. 

  • Organiserande av tiggeri, där utsatta människor utnyttjas, ska kriminaliseras.
  • Kommuner ska i lokala ordningsföreskrifter kunna förbjuda tiggeri för att upprätthålla allmän ordning 
  • Landets kommuner och markägare bör ges fler verktyg för att säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanenteras
  • Regelverket om särskild handräckning och avhysning bör ses över
  • Verka för att sanktioner måste utgå till de EU-länder som inte agerar mot diskriminering

 

Published: torsdag, augusti 18, 2016 - 22:04

Alla politiska områden A-Ö