Skärpta straff

Straff ska återspegla hur allvarligt ett brott är. Grövre brott ska bestraffas hårdare än mindre allvarliga brott. I dag återspeglar inte alltid straffen hur pass allvarliga brotten är. Vi vill därför se ytterligare skärpningar av den straffrättsliga lagstiftningen, framför allt när det gäller vissa allvarliga våldsbrott.

Det är fortfarande många människor som känner sig otrygga i sin vardag. Det finns flera orsaker till detta, men vi menar att fler insatser mot vardagsbrottsligheten måste göras. Vi föreslår därför till exempel skärpta straff för bostadsinbrott. Ett inbrott innebär alltid en stor kränkning för den drabbade. Vi vill skärpta straffen för inbrott genom att införa en helt ny brottsrubricering: inbrottsstöld med ett minimistraff om ett års fängelse.

Inte heller återfall i brott leder alltid till tillräckliga konsekvenser i dag. Den självklara utgångspunkten ska vara att den som har dömts, men ändå väljer att på nytt bryta mot lagen, ska få en mer ingripande påföljd än vid det första brottstillfället. Dessutom vill vi skärpa reglerna för villkorlig frigivning.

Normalstraffet för mord ska vara livstids fängelse. För några år sedan ändrades lagen så att livstidsstraff skulle vara normalstraff för mord. Lagändringen har inte fått det genomslag i rättspraxis vi hade hoppats på. Moderaterna kräver att att regeringen nu föreslår de lagändringar som behövs för att mord i normalfallet ska bestraffas med livstids fängelse vilket också varit riksdagens ambition. 

Vi vill:

  • Skärpa straffen för allvarliga våldsbrott och grova narkotikabrott.
  • Skärpa straffen för bostadsinbrott.
  • Normalstraffet för mord ska vara livstids fängelse.
  • Moderaterna vill skärpa lagstiftningen så att fler fall kan leda till utvisning. Dagens förutsättningar för utvisning vid brott har i huvudsak har varit likadana sedan 1994 och är för begränsade.
  • Att återfall i brott ska leda till mer kännbara konsekvenser än vad som är fallet i dag.
  • Skärpa reglerna för villkorlig frigivning.
  • Översyn av knivlagen.
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:43

Alla politiska områden A-Ö