Brott på internet

Allt fler brott begås med hjälp av internet och modern teknik. Det kan handla om allt ifrån trakasserier till bedrägerier, dataintrång, identitetsstölder eller kontakter med barn i sexuellt syfte. 

Denna utveckling måste mötas av en kompetent och närvarande polis. Om brottsligheten flyttar ut på internet måste polisen flytta efter. Polisen ska vara närvarande på internet precis som på andra platser där människor vistas.

Vi har kriminaliserat vuxnas mot kontakter med barn i sexuellt syfte. Detta är ett förbud som tar sikte på vuxnas kontakter med barn som sker exempelvis på internet där syftet är att senare förgripa sig på barnet sexuellt. Nyligen införde vi också ett förbud mot kränkande fotografering, som omfattar den som i hemlighet fotograferar en person på en privat plats som till exempel en bostad eller ett omklädningsrum.

  • Vi vill överväga skärpta straff för den som gör sig skyldig till systematiska bedrägerier genom internet.
  • Vi är positiva till att polisen infört ett nationellt IT-brottscenter som ska stödja det lokala utredningsarbetet med IT-relaterad kunskap.
  • Vi har gjort det lättare för människor att via rättsväsendet få upprättelse när de drabbats av förtal och förolämpningar genom att åklagare och Justitiekanslern i högre grad kommer att kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet. 
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:40

Alla politiska områden A-Ö