Studentbostäder

Människor ska inte tvingas tacka nej till studier på grund av att det känns omöjligt att hitta en bostad. Vi vill förändra bostadssituationen för landets studerande genom att förenkla reglerna kring studentbostadsbyggande så att vi får igång byggandet av sådana bostäder.

Vi har förändrat reglerna för uthyrning av bostäder i andra hand vilket underlättar tillgången till andrahandsbostäder.Reglerna för att bygga studentbostäder har förenklats. Bland annat har tiden för tidsbegränsade bygglov förlängts. Men fler förenklingar måste till.

  • Vi vill se fortsatta regelförenklingar för byggnation av studentbostäder och mindre lägenheter för att möta ett kraftigt ökat bostadsbehov. 
Published: tisdag, november 3, 2015 - 13:24

Alla politiska områden A-Ö