Hyresrätten

Hyresrätten är en viktig boendeform som passar många människors behov och önskemål och är nödvändig för en flexibel och välfungerande arbetsmarknad. Det behöver byggas fler hyresrätter.

Vi vill bland annat främja byggandet av flera hyresrätter genom reformer för snabbare och effektivare planprocess, och för att frigöra mer byggklar mark. Dessutom vill vi möjliggöra en mer flexibel hyressättning vid nybyggnation. Genom en sådan förändring påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som det blir mer lönsamt att bygga nytt.

Vi förespråkar inte marknadshyror i befintligt hyresbestånd eller kraftigt höjda hyror så att människor får svårt att bo kvar i sina bostäder. Vi vill ha ett fungerande bruksvärdessystem, som utgör ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar och för att hyresgästerna ska känna trygghet när det gäller framtida boendekostnader.

  • Vi vill fortsätta att verka för en stabil hyresmarknad där den som är hyresgäst ska kunna känna sig trygg.
  • Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för att det ska byggas fler hyresbostäder i Sverige. Långsiktigt goda och förutsägbara villkor är av stor betydelse för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder.
  • Vi vill ha ett fungerande bruksvärdessystem, som utgör ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar och för att hyresgästerna ska känna trygghet när det gäller framtida boendekostnader.
  • Vi vill genomföra reformer för att mer bostäder byggs och för att det befintliga beståndet nyttjas bättre.
Published: tisdag, november 3, 2015 - 13:15

Alla politiska områden A-Ö