Andrahandsuthyrning

Bostadsbristen kan inte byggas bort över en natt. Att bygga hus tar tid och bostadsbristen finns på många ställen här och nu. Vi måste därför utnyttja de bostäder vi redan har på fler sätt. Detta är särskilt viktigt när många unga och studenter behöver bostäder. 

Genom den nya lagen om uthyrning av egen bostad, som trädde i kraft den 1 februari 2013, skapades en andrahandsmarknad som är enklare och tryggare för den som hyr och för den som hyr ut. Den största förändringen jämfört med tidigare är att den som hyr ut har möjlighet att få ersättning för sina låne- och driftskostnader för bostaden.

  • Vi vill hitta fler sätt att ytterligare stimulera och underlätta andrahandsuthyrning av bostad – av såväl lägenheter som småhus.
Published: tisdag, november 3, 2015 - 13:26

Alla politiska områden A-Ö