Barn

Alla frågor som rör barn tar sin utgångspunkt hos föräldrarna och deras ansvar för barnens uppväxt, trygghet och välmående, men det finns också ett gemensamt ansvar. 

I så stor utsträckning som möjligt ska alla barn ges likvärdiga förutsättningar att utifrån sina egna möjligheter forma sina egna liv. 

Det handlar om att på olika sätt försöka utjämna de skilda förutsättningar som kommer av barns olika bakgrund, uppväxt och föräldrar, att bidra till trygga uppväxtmiljöer och till en förskola fylld med pedagogiskt lärande anpassat till barns olika behov. Det handlar också om att gripa in för att skydda och hjälpa de barn som av olika anledningar riskerar att fara illa.

  • Vår utgångspunkt är att de allra flesta föräldrar är kloka, kapabla och vuxna ansvaret att ge kärlek, trygghet och en god uppväxt för sina barn.
  • När barn av olika anledningar far illa måste socialtjänsten och andra myndigheter kunnigt och aktivt främja barnets långsiktiga intressen, det är viktigare än alla andra hänsynstaganden.
  • Arbetet med utsatta barn ska i högre grad prioritera barns behov av långsiktig trygghet och stabilitet. Insatser ska vara inriktade på att öka möjligheterna till social rörlighet och minska riskerna för social ärftlighet.
  • Förskolan är extra viktig för barn som växer upp i social utsatthet.
 
Published: torsdag, maj 7, 2015 - 11:55

Alla politiska områden A-Ö