Kalendarium

Oktober 2016

3-6 oktober -  Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

5 oktober -  Allmänna motionstiden utgår i riksdagen

12 oktober -  Partiledardebatt i riksdagen

21-23 oktober -  Aktion MKF 25:2

24-27 oktober -  Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

27-30 oktober -  Muf:s förbundsstämma

November 2016

8 november - Presidentval i USA

17 november - Moderata Seniorers temadag

21-24 november - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

23-24 november - Medlemsaviseringen 2017 når medlemmarna

December 2016

v 49 Medborgaren 4/16 kommer ut

9-10 december - Moderatkvinnornas råd

12-15 december - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

21 december - Riksdagen tar juluppehåll

Januari

Årsmöten i föreningar och kretsar

1 januari -  Malta ordförandeland i EU

10  januari - Riksdagen öppnar efter juluppehållet

16-19  januari - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

11  januari - Partiledardebatt i riksdagen

18-20 januari -  Partigrupp/beredningar/styrelse – Sveriges kommuner och landsting

19-20  januari - Påminnelsen 2017 når medlemmarna

Februari

Årsmöten i föreningar och kretsar

13-16 februari - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

6-10 februari - Riksdagen plenifri

v.7 Kallelse till arbetsstämman utsänds

15 februari - Utrikespolitisk debatt i riksdagen

24-26 februari - Aktion MKF 26:1

Mars

Årsmöten i föreningar och kretsar

Förbundsstämmor 2017

6-10 mars - Riksdagen plenifri

13-16 mars - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

8-10 mars - Partigrupp/beredningar/styrelse – Sveriges kommuner och landsting

15 mars - Superåtervärvningskvällen – hela landet

24-25 mars - Sverigemöte 2017, Karlstad

31 mars - Sista dag för årsmöte i föreningarna

April

Årsmöten i kretsar

Förbundsstämmor 2017

3-6 april - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

5-6-7 Partigrupp/beredningar/styrelse – Sveriges kommuner och landsting

7-8 april - Moderata Seniorers Årsstämma i Örebro

10-14 april - Riksdagen plenifri

18 april - Debatt i riksdagen m a a Vårproppen

24-25 april - Skolriksdagen, Stockholm (SKL)

30 april - Sista dag för årsmöte i kretsarna

Maj

Förbundsstämmor 2017

9 maj - Europadagen

15-18 maj - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

13 maj - Eurovision Song Contest final, Ukraina

10-12 maj - Partigrupp/beredningar/styrelse – Sveriges kommuner och landsting

22-26 maj - Riksdagen plenifri

31 maj - Sista dag för stämma i förbunden

Juni

6 juni - Sveriges Nationaldag

12-15 juni - Europaparlamentet sammanträder, Stasbourg

7-9 juni - Partigrupp/beredningar/styrelse – Sveriges kommuner och landsting

14 juni - Partiledardebatt i riksdagen inför avslutningen

21 juni - Riksdagen tar sommaruppehåll

30 juni - Sista dag att lämna in redovisning till respektive kommun av hur partistödet 2016 använts 

 
Publicerad: måndag, mars 2, 2015 - 14:49
Uppdaterad: tisdag, oktober 4, 2016 - 15:01